Skip to content
ARIIM | Grafika • Reklama • Webdesign

web design

ARIIM | Grafika • Reklama • Webdesign

Jednoduché stránky, ktoré slúžia na stručnú, prehľadnú, prezentáciu spoločnosti, produktu alebo služby. Spravidla sa používa koncept jednej stránky, kde sa celý obsah roluje za sebou.

Práve prezeráte štrukturovanú stránku.  Obsah je rozdelený na samostatné podstránky. Cieľom takejto štruktúry je podrobná prezentácia spoločnosti, produktu a služby. 

Elektronický obchod je v určitých odvetviach už nevyhnutný spôsob predaja tovarov a služieb. Integrujeme platobné brány, objednávkové systémy, riešime základné legislatívne záležitosti, riešime produktové fotografie, sprievodné texty.

Tvoríme grafický obsah dočasných a stálych príspevkov na sociálnych sieťach, podľa pravidiel jednotlivých sietí. Asistujeme pri tvorbe reklamných kampaní. 

Do budúcnosti plánujeme s rozšírením služieb o odborné oblasti online marketingu.